Φοιτητικά Μαθήματα

Αρχική - Φοιτητικά Μαθήματα

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την προετοιμασία των φοιτητών, σ’ εκείνα τα μαθήματα που οι ίδιοι αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη επιπλέον στήριξης.

Τα πανεπιστημιακά – φοιτητικά μαθήματα πραγματοποιούνται είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα είτε σε ολιγομελή τμήματα.

Αρχικά πραγματοποιείται συνάντηση του φοιτητή – τριας με τον διδάσκοντα καθηγητή έτσι ώστε να ενημερωθεί για τις ανάγκες που υπάρχουν και να οργανωθεί η διδακτέα ύλη και η διδακτική μεθοδολογία με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων καθορίζονται πάντα από κοινού με τον φοιτητή – τρια, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι προσωπικές ανάγκες και να διασφαλίζεται η απόλυτη επιτυχία.

Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με άριστα καταρτισμένους επιστήμονες. Όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, με διδακτική εμπειρία, άνεση και εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος και τις αυξημένες απαιτήσεις του κάθε φοιτητή – τριας.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!