Ρώσικα

Αρχική - Ρώσικα

 

Τα τελευταία χρόνια, η ρωσική γλώσσα ανέρχεται όλο και περισσότερο στις προτιμήσεις των νέων που επιθυμούν να μάθουν μια νέα ξένη γλώσσα που θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους πορεία. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτή την αυξανόμενη ζήτηση είναι:

  • Γενική γλωσσομάθεια και ιδιαίτερη αγάπη για τη συγκεκριμένη χώρα
  • Ομοιότητες μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας όσον αφορά στον πολιτισμό, τη θρησκεία και τις συνήθειες.
  • Προσθήκη της επιπλέον γνώσης μιας, όχι ιδιαίτερα συνηθισμένης γλώσσας, στις δεξιότητες του βιογραφικού σημειώματος.
  • Χρήση της γλώσσας σε τουριστικά επαγγέλματα και εμπορικές συναλλαγές.
  • Αυξανόμενη ροή Ρώσων τουριστών κι επαγγελματιών στη χώρα μας, με συνέπεια την αυξανόμενη ανάγκη για ευκολότερη και πιο άμεση επικοινωνία.

Τα μαθήματα που προσφέρει το κέντρο μας, είτε ταχύρρυθμα είτε κανονικής ροής και διάρκειας, σας προετοιμάζουν άριστα για τη γνώση και χρήση της ρωσικής γλώσσας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αναλόγως τις ανάγκες σας. Προσφέρεται επίσης δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης και απόκτησης πτυχίων όλων των διαθέσιμων διαβαθμίσεων.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!