Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Αρχική - Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Βασικός στόχος  είναι η πλήρης, μεθοδευμένη και αποτελεσματική προετοιμασία του εκάστοτε υποψηφίου που αφορά στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο.

Μέσα από μια εξατομικευμένη διδασκαλία και έχοντας πάντα υπόψιν την προσωπικότητα και το διαφορετικό καλλιτεχνικό στυλ του εκάστοτε μαθητή, προετοιμάζουμε τους υποψήφιους για Σχολές Αρχιτεκτονικής & ΑΤΕΙ.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει:

  • Μάθημα διδασκαλίας και ασκήσεις Γραμμικού Σχεδίου
  • Μάθημα διδασκαλίας και ασκήσεις Ελεύθερου Σχεδίου

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προετοιμασίας περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία φακέλου έργων (Portfolio)
  • Θεωρητική προσέγγιση
 
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία του «Eλεύθερου Σxεδίου» στηρίζεται κυρίως στην ορθή εκμάθηση της οπτικής αντίληψης του xώρου. Ο μαθητής μαθαίνει να αντιλαμβάνεται τους όγκους μέσα από τα σxήματα, τον εκάστοτε φωτισμό και τις σκιάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να οργανώνει και να αποδίδει σχεδιαστικά επάνω σε μια κόλλα χαρτιού αυτό που βλέπει στο χώρο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο μαθητής μέσα από τη συστηματική και στοχευμένη διδασκαλία, καλείται αρχικά να μάθει να σχεδιάζει απλά γεωμετρικά σχήματα, σταδιακά να χρησιμοποιεί τα όργανα σχεδίασης, ενώ εισάγονται σταδιακά πιο αφηρημένες έννοιες, όπως αυτές της κλίμακας και της απόδοσης του xώρου με γεωμετρικό τρόπο (κάτοψη, τομή, όψη, αξονομετρικό).

Με την πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την παρακολούθηση της πορείας του κάθε μαθητή ξεχωριστά, επιτυγχάνεται η λύση διαφόρων τεχνικών και καλλιτεχνικών θεμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές αποκτούν τις τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να πορευθούν ανεξάρτητοι πλέον στον δικό τους καλλιτεχνικό δρόμο τον οποίο θα χαράξουν.

 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!