Δημοτικό

Αρχική - Δημοτικό

 

 

Κέντρο Μελέτης Δημοτικού

Με καθημερινή μελέτη διάρκειας 2 έως 3 ωρών, υποστηρίζουμε εκπαιδευτικά την κάθε ηλικία, για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, σε ένα ευχάριστο και οικείο περιβάλλον. Διαθέτουμε τους κατάλληλα καταρτισμένους ανθρώπους με διδακτική πείρα, διάθεση, μεταδοτικότητα και οργάνωση, πρόθυμους να ασχοληθούν με τον κάθε μαθητή σε προσωπικό επίπεδο.

Γίνεται ουσιαστική μελέτη με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά σε καθημερινή βάση, ώστε να καλύπτονται άμεσα και πλήρως οι όποιες απορίες και να μη μένουν κενά στη διδακτέα ύλη.  Το κάθε μάθημα μελετάται σε βάθος, επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί ώστε να γίνει κατανοητό από τον κάθε μαθητή, συνοδεύεται από τις αντίστοιχες ασκήσεις εμπέδωσης κι επανάληψης κι εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Εντοπίζουμε μαζί αδυναμίες και τυχόν ελλείψεις στο κάθε γνωστικό αντικείμενο, τις αναπληρώνουμε άμεσα και προχωρούμε στο επόμενο επίπεδο με γερές βάσεις και πλήρη γνώση του κάθε αντικειμένου.

Έτσι, οι μαθητές του κέντρου μας, σε καθημερινή βάση:

 • Είναι πλήρως προετοιμασμένοι για όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας
 • Κερδίζουν ελεύθερο χρόνο για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες
 • Μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται
 • Μαθαίνουν να μελετούν οργανωμένα και μεθοδικά
 • Αποκτούν μακροπρόθεσμη γνώση
 • Αποκτούν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους

Η νέα υπηρεσία του εκπαιδευτικού μας κέντρου απευθύνεται:

 • Σε μαθητές που χρειάζονται καθοδήγηση και οργάνωση στο καθημερινό τους διάβασμα
 • Σε μαθητές που θέλουν να αποκτήσουν γερά γνωστικά θεμέλια για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους
 • Σε μαθητές που στοχεύουν την αριστεία
 • Σε εργαζόμενους γονείς που δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο καθημερινό διάβασμα
 • Σε γονείς που δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να μελετήσουν σωστά με τα παιδιά τους
 • Σε γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαβάζουν σωστά και μεθοδικά μόνα τους.

 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!