Γραμματειακή Yποστήριξη & Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης

Αρχική - Γραμματειακή Yποστήριξη & Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης

  • Η ιδιαίτερα απαιτητική θέση της γραμματειακής υποστήριξης σε μια επιχείρηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή μεγέθους, προϋποθέτει την άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, την τάχιστη σύνταξη και δακτυλογράφηση κειμένων, τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, την ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση εγγράφων, την τήρηση πρακτικών συναντήσεων, την απομαγνητοφώνηση ακουστικών αρχείων, το συντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων με έντυπα, ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, την οργάνωση ταξιδιών, συναντήσεων, συσκέψεων κ.λ.π, καθώς και πολλές άλλες δεξιότητες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους σπουδαστές μας, διδάσκονται, καλλιεργούνται και αξιολογούνται μέσω μαθημάτων κι εξετάσεων στην υποστηριζόμενη πλατφόρμα. Προετοιμάζουμε στελέχη γραμματειακής υποστήριξης εφοδιασμένα με κοινωνική παιδεία, επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές γνώσεις ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν την άριστη υποστήριξη μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού σε οποιαδήποτε βαθμίδα, να τη στελεχώσουν ιδανικά αλλά και να σταδιοδρομήσουν οι ίδιοι σε υψηλό επίπεδο.
  • Το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης είναι μια μέθοδος δακτυλογράφησης χωρίς τη χρήση της όρασης για τον εντοπισμό των πλήκτρων. Συγκεκριμένα, το άτομο που δακτυλογραφεί με τυφλό σύστημα γνωρίζει τη θέση των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο μέσω της μυϊκής μνήμης. Γνωρίζοντας το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, όχι μόνο γράφει κανείς πιο γρήγορα και με λιγότερα λάθη, αλλά και πιο ξεκούραστα. Ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος ενός υποψήφιου εργαζομένου με τη συγκεκριμένη δεξιότητα, το καθιστά αυτομάτως περισσότερο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας, ειδικά για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα. Το προσφερόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας του τυφλού συστήματος σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, εγγυάται τη γρήγορη εκμάθηση και δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της αντίστοιχης πιστοποίησης να εξελιχθούν και να ξεχωρίσουν.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!