Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αρχική - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Το μάθημα για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον έχει ως σκοπό να αναπτύ­ξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την αλγοριθμική και την ορθολογική τους χρήση στην καθημερινή ζωή. Πολλές βασικές έννοιες αλγοριθμικής αλλά και προγραμματισμού συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής.

Στόχοι του μαθήματος είναι, οι μαθητές:­

  • να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη
  • να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα
  • να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον­

 

Εκπαιδευτικό πλάνο

  • Συγγραφή κώδικα πρωτίστως σε Ηλεκτρονικό υπολογιστή με σκοπό ο μαθητής να αντιληφθεί την παραγωγή αποτελέσματος στο πρόγραμμα που κατασκεύασε, να αποκτήσει εμπειρία στον προγραμματισμό και να είναι σε θέση να διορθώσει τα λάθη του.
  • Προετοιμασία του μαθητή με βάση τα υψηλά στάνταρ των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε μαθητή με πλήθος ασκήσεων

 

Διαγωνίσματα στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του μαθητή, την εξοικείωση του με το νέο περιβάλλον, την επικέντρωση στα σημεία που απαιτείτε περαιτέρω εργασία και ενημέρωση του γονέα.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας!